Blog2020-03-23T21:45:01+01:00
Wniosek  o wydanie dokumentów potwierdzających recykling.

Wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających recykling.

Jedną z palących spraw ostatnich tygodni jest temat potwierdzenia poziomów odzysku i recyklingu. Jeżeli firma przekazała, wcześniej odebrane lub zebrane odpady opakowaniowe, dalej do innego ...

Komunikat Ministerstwa w sprawie odpadów z kwarantanny.

Komunikat Ministerstwa w sprawie odpadów z kwarantanny.

Główny Inspektor Sanitarny podał informację, że odpady wytwarzane w GOSPODARSTWACH DOMOWYCH przez osoby objęte kwarantanną, a także w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby ...

Połączenie BDO z JPK?

Połączenie BDO z JPK?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawił się następujący zapis: “W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. obowiązku korzystania z Bazy Danych Odpadowych ...

Odpad z instalacji czy spoza instalacji?

Odpad z instalacji czy spoza instalacji?

Nieprzydatne do użytku palety uznaje się za odpad wytworzony. Przypisanie właściwego kodu odpadu nie sprawia tu trudności. Każdy przypisze im kod odpadu 15 01 03 ...

Segregacja, sortowanie – to nie to samo co przetwarzanie!

Segregacja, sortowanie – to nie to samo co przetwarzanie!

Segregacja, sortowanie – to nie to samo co przetwarzanie! W 90% nadesłanych zapytań mylnie określane są procesy w gospodarce odpadami. Dlatego pokusiliśmy się o krótkie ...

Ziemia z wykopów – odpad czy materiał użyteczny?

Ziemia z wykopów – odpad czy materiał użyteczny?

Ziemia z wykopów – odpad czy materiał użyteczny? Podmiot, który zajmuje się pracami ziemnymi, podczas których wydobyta ziemia wywożona jest poza plac budowy w ilości ...

Jaki KOD odpadu – TONERY, kartridże, TUSZE do DRUKAREK?

Jaki KOD odpadu – TONERY, kartridże, TUSZE do DRUKAREK?

Jaki KOD odpadu – TONERY, kartridże, TUSZE do DRUKAREK? Od 2015 roku tonery, kartridże czy tusze uznaje się za sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kupując toner ...

UWAGA! RECYKLERZY – po 5 marca wygasają pozwolenia!

UWAGA! RECYKLERZY – po 5 marca wygasają pozwolenia!

UWAGA RECYKLERZY oraz zbierający i przetwarzający odpady- po 5 marca wygasają pozwolenia! Do dnia 5 marca 2020 r. podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie ...

Gruz z rozbiórki – odpad wytwarzany czy przetwarzany?

Gruz z rozbiórki – odpad wytwarzany czy przetwarzany?

Gruz na terenie rozbiórki jest odpadem wytwarzanym, a nie odpadem przetwarzanym. Potwierdza to definicja wytwórcy odpadów – art. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach, jak ...

Jak przekazać odpady osobom fizycznym?

Jak przekazać odpady osobom fizycznym?

Niektóre odpady wytwórca odpadów może przekazać osobom fizycznym. Wykaz takich odpadów, dopuszczalne ilości i warunki magazynowania zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 ...

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, który przekazuje odpady nieuprawnionym podmiotom?

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, który przekazuje odpady nieuprawnionym podmiotom?

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, który przekazuje odpady nieuprawnionym podmiotom? Praktyka pokazuje, że coraz więcej podmiotów zdaje sobie sprawę z faktu, że jest wytwórcą odpadów i ...

Kto odpowiada za odpady w transporcie?

Kto odpowiada za odpady w transporcie?

Jeśli podmiot transportujący odpady posiada wpis w rejestrze BDO na transport odpadów, ale także posiada wpis na zbieranie/przetwarzanie odpadów i wiezie odpady do własnego magazynu, ...

Jak przekazać odpady innemu podmiotowi gospodarczemu?

Jak przekazać odpady innemu podmiotowi gospodarczemu?

BDO- Przekazanie odpadów innemu podmiotowi gospodarczemu. Przekazywanie wytworzonych przez siebie odpadów innym podmiotom gospodarczym jest najczęstszą praktyką stosowaną na rynku. Pozwala na to art. 27 ...

Karta odpadu – papierowa czy elektroniczna?

Karta odpadu – papierowa czy elektroniczna?

BDO – zmiana zasad. Karta odpadu – papierowa czy elektroniczna? Dnia 31 stycznia zostały wprowadzone zmiany do ustawy o odpadach, które dopuszczają wystawianie papierowej karty ...

Odzysk, recykling, utylizacja czy unieszkodliwianie?

Odzysk, recykling, utylizacja czy unieszkodliwianie?

Odzysk, recykling, utylizacja czy unieszkodliwianie? Często zadajemy sobie pytanie jak rozumieć te pojęcia. Pomijając definicje ustawowe najprościej można to zrozumieć ustawiając ich kolejność w hierarchii ...

„Magazynowanie” czy „składowanie” odpadów?

„Magazynowanie” czy „składowanie” odpadów?

„Magazynowanie” czy „składowanie” odpadów? W języku potocznym to zamiennie używane określenia, natomiast w gospodarce odpadami pojęcia te definiują zupełnie odmienne stosunki. Zgodnie z ich definicjami ...

Przewóz odpadów – dokumenty dla kierowcy.

Przewóz odpadów – dokumenty dla kierowcy.

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, odpady muszą być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz zawierać ...

Wpis do BDO- Zezwolenia na transport odpadów.

Wpis do BDO- Zezwolenia na transport odpadów.

Ważność straciły wszystkie papierowe zezwolenia na transport odpadów. Od lipca 2018 r. przewoźników transportujących odpady obowiązuje już tylko elektroniczny wpis do rejestru Bazy Danych o ...

BDO – ewidencja odpadów KPO czy KKPO?

BDO – ewidencja odpadów KPO czy KKPO?

Wiele użytkowników systemu BDO zastanawia się w jaki sposób podmiot zarejestrowany ma przyjąć odpady od podmiotu niezarejestrowanego czy osoby prywatnej. Wszystko wskazuje, że od podmiotu ...

Kto jest zwolniony z BDO?

Kto jest zwolniony z BDO?

Czy zakład fryzjerski albo mikro firma marketingowa / informatyczna / restauracja / biuro rachunkowe ma obowiązek wpisania się do systemu BDO? Przypadek każdej firmy przeanalizować ...

SOS‼️ Nie zdążyłam wpisać się do bazy BDO i co teraz?

SOS‼️ Nie zdążyłam wpisać się do bazy BDO i co teraz?

Osoby które nie zdążyły się zarejestrować w BDO do końca grudnia 2019 r. nie mają żadnych przeszkód aby to uczynić teraz. Wniosek rejestracyjny cały czas ...

Nowy katalog odpadów.

Nowy katalog odpadów.

Od dnia 6 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Prawie nic nie zmieniono. Dla ...

BDO- część II

BDO- część II

BDO – część II Krąży wiele porad dotyczących logowania i obsługi systemu BDO. Możemy się dowiedzieć jak się zalogować, wystawić kartę odpadu czy wpisać wytworzone ...

Szumny temat BDO – część I

Szumny temat BDO – część I

Dla rozpoczynających swoją przygodę z gospodarką odpadami wejście BDO to dobry moment na opanowanie licznych zasad gospodarki odpadami od podstaw. Zważając, że wielu przedsiębiorców złożyło ...