Wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających recykling.

Jedną z palących spraw ostatnich tygodni jest temat potwierdzenia poziomów odzysku i recyklingu.

Jeżeli firma przekazała, wcześniej odebrane lub zebrane odpady opakowaniowe, dalej do innego podmiotu, to może do niego wnioskować o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk (DPO) lub dokumentu potwierdzającego recykling (DPR) w czasie 30 dni po zakończeniu kwartału w którym przekazywała te odpady.
Poniżej wzór wniosku o wydanie dokumentów potwierdzających recykling (DPR).

WNIOSEK

O WYDANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH RECYKLING

     Działając w myśl art. 23 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018 poz. 150) wnoszę o wydanie dokumentów potwierdzających wykonanie recyklingu (DPR), niżej wymienionych odpadów opakowaniowych przekazanych Państwu do recyklingu w …  kwartale 2020 roku.

Dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018 poz. 150) jestem uprawniony do wnioskowania o wystawienie dokumentu DPR dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

By |2020-11-23T17:29:29+01:0023 listopada, 2020|Poradnik|0 Comments