Ziemia z wykopów – odpad czy materiał użyteczny?

Ziemia z wykopów – odpad czy materiał użyteczny?

Podmiot, który zajmuje się pracami ziemnymi, podczas których wydobyta ziemia wywożona jest poza plac budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie jest WYTWÓRCĄ ODPADÓW. Jest on zobligowany do prowadzenia ewidencji odpadów w elektronicznym systemie BDO.

Natomiast przekazanie wytworzonego odpadu ziemi do dalszego zagospodarowania w procesie R5 może nastąpić w myśl art. 30 ustawy o odpadach na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, a także w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalne metody ich odzysku.

Magazynowanie ziemi nawet czasowo, wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

By |2020-03-26T14:13:58+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments