Połączenie BDO z JPK?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawił się następujący zapis:

“W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. obowiązku korzystania z Bazy Danych Odpadowych (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT.
W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:
– KPO – karta przekazania odpadów,
– KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,
– DPR – dokument potwierdzający recykling,
– DPO – dokument potwierdzający odzysk,

będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO.
Dzięki temu będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe, efektywne narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych.
Ponieważ zakres danych gromadzonych w BDO reguluje ustawa o odpadach, jedynym możliwym sposobem wprowadzenia wyżej opisanej zmiany jest nowelizacja przepisów o BDO.
Oczekiwanym efektem – w związku z wdrożeniem nowych możliwości analizy danych podchodzących z baz administracyjnych ma być zmniejszenie się szarej strefy w obrocie odpadami, i zwiększenie wpływów do budżetu państwa.”

Nadchodzą kolejne zmiany…

Link do BIP: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r62008,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

By |2020-03-26T14:06:35+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments