Odpad z instalacji czy spoza instalacji?

Nieprzydatne do użytku palety uznaje się za odpad wytworzony. Przypisanie właściwego kodu odpadu nie sprawia tu trudności. Każdy przypisze im kod odpadu 15 01 03 opakowania z drewna.

Problem stanowi wpisanie odpadu do karty ewidencji odpadu. Gdy zaczniemy się zastanawiać skąd pochodzi odpad – z procesu produkcyjnego? z dostawy? Uznać za odpad wytworzony w związku z eksploatacją instalacji czy za odpad spoza instalacji?
Sam fakt, że dany kod odpadu jest wymieniony w pozwoleniu zintegrowanym czy pozwoleniu na wytwarzanie odpadów także nie świadczy o tym, że powstaje w 100% w związku z funkcjonowaniem instalacji. Większość podmiotów nawet nie posiada takiego pozwolenia.

Natomiast w jednym zakładzie ten sam odpad (paleta) może powstawać w związku z pracą instalacji jak i poza pracą instalacji.
Na przykład w instalacji do produkcji cegły w przypadku uszkodzenia palety na której układane są wyroby ceglane w toku produkcji, paleta ta stanie się odpadem wytworzonym w związku z funkcjonowaniem instalacji. Ponieważ zostanie wytworzona w ten czy inny sposób, niemniej w toku produkcyjnym w instalacji.

Natomiast w przypadku dostawy palet dla potrzeb tej instalacji okazało by się przy rozładunku, że jedna z nich jest uszkodzona, to taki odpad palety należy zakwalifikować jako odpad wytworzony poza instalacją. Ponieważ paleta ta nie trafiła do procesu produkcyjnego, a stała się odpadem przed wejściem do instalacji. Nie można tu uznać, że odpad ten wytworzyła instalacja. Będzie to odpad wytworzony na terenie nieruchomości danego podmiotu, ale poza instalacją.

Tak samo jak wyeksploatowany monitor komputerowy pochodzący ze sterowni instalacji będzie odpadem wytworzonym w związku z funkcjonowaniem instalacji.
Natomiast wyeksploatowany monitor w dziale księgowym tego samego podmiotu raczej nie współdziałał z instalacją, tym samym będzie odpadem wytworzonym na terenie nieruchomości danego podmiotu, ale poza instalacją.

By |2020-03-26T14:09:38+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments